საათობრივი მოცულობა: 4

პრაქტიკული: 1

თეორიული: 3

1

11.1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი

2

11.2 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ

3

11.3 - დადგ N69 - საწარმოო სათავსების მიკროკლიმატი…ყენებული ჰიგიენური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

4

11.4 შრომის ჰიგიენა - რ.კვერენჩხილაძე

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47