საათობრივი მოცულობა: 3

პრაქტიკული: 1

თეორიული: 2

1

15.1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი.

2

15.2 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ

3

15.3 - დადგენილება N370-ეს დანართები.

4

15.4 - „საწარმოო ავარიები და კატასტროფები”

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47