საათობრივი მოცულობა: 3

თეორიული: 3

1

1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი.

2

2 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ (3).

3

3 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 428.

4

5 - დირექტივა 1999 92 EC.

5

ასლი - 10.4 - ბრძანება 79 ნ - საშიში ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაციის შესახებ.

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47