საათობრივი მოცულობა: 8

თეორიული: 8

1

4.1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი.

2

4.2 - საქართველოს შრომის კოდექსი - საქართველოს ორგანული კანონი.

3

4.3 - შრომის ინსპექციის შესახებ.

4

4.4 - პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი.

5

4.5 - საქართველოს მთავრობის N99 დადგენილება - ინსპ…ბარებულ ობიექტებზე შესვლისა და შემოწმების წესი.

6

4.6 - საქართველოს მთავრობის N381 დადგენილება - მომ…ნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალი.

7

4.7 - ბრძანება 01-20 ნ - ორსული, ახალნამშობიარები …ნ და განსაკუთრებული რისკის შემცველი სამუშაოები.

8

4.8 - ბრძანება 01-126 ნ - 18 წლამდე ასაკის პირისთვ…ნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალი.

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47