საათობრივი მოცულობა: 20

პრაქტიკული: 15

თეორიული: 5

1

1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი.

2

2 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ (3).

3

3 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N359.

4

4 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N450.

5

4.2 - 450-ე დადგენილების დანართი.

6

5 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 294.

7

6 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 317.

8

7 - ბრძანება 76 ნ.

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47