საათობრივი მოცულობა: 7

თეორიული: 7

1

5.1 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ (3).

2

5.2 - სამუშაო ადგილებზე რისკის შეფასება, 5 საფეხურიანი სახელმძღვანელო ILO 2014.

3

5.3 - დირექტივა 89 391 EEC სამუშაო ადგილზე მუშაკთა…სების ხელშეწყობის მიზნით ზომების შემოღების შესახებ

4

5.4 - დირექტივა 89 654 EEC სამუშაო ადგილზე უსაფრთხ…ისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ

5

5.5 - შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის კონვენცია (C 155) და მისი 2002 წლის პროტოკოლი;

6

5.6 - თამაშის წესები - მოკლე შესავალი შრომის საერთაშორისო ნორმებში ILO.

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47