საათობრივი მოცულობა: 2

თეორიული: 2

1

1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ.

2

2 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება #341.

3

3 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება #370.

4

4 - დადგენილება #41.

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47