საათობრივი მოცულობა: 4

პრაქტიკული: 1

თეორიული: 3

1

1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი.

2

2 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ (3).

3

3 - საქართველოს მთავრობი დადგენილება N429.

4

4 - საქართველოს მთავრობის N340 დადგენილება.

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47