საათობრივი მოცულობა: 4

თეორიული: 4

1

16.1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი

2

16.2 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ

3

16.3 - გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი.

4

16.4 - გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი

5

16.5 - ნარჩენების მართვის კოდექსი

6

16.6 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 145

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47