საათობრივი მოცულობა: 5

თეორიული: 5

1

9.1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი.

2

9.2 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ (3).

3

9.3 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N370.

4

9.4 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N340.

5

9.5 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 347.

6

9.6 - ბრძანება N 01.

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47