საათობრივი მოცულობა: 2

თეორიული: 2

1

17.1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი

2

17.2 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ

3

17.3 - „საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა”

4

17.4 - შრომის ჰიგიენა” რ.კვერენჩხილაძე

5

17.5 - დირექტივა 90 269 EEC

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47