საათობრივი მოცულობა: 8

თეორიული: 8

1

1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი.

2

2 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ (3).

3

3 - შრომის ინსპექტირება მშენებლობაზე.

4

4 - 477-ე დადგენილება.

5

5 - 361-ე დადგენილება.

6

6 - 429-ე დადგენილება.

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47