საათობრივი მოცულობა: 26

პრაქტიკული: 20

თეორიული: 6

1

1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი.

2

2 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ (3).

3

3 - 69-ე დადგენილება.

5

5 - შრომის ჰიგიენა მრეწველობის ცალკეულ დარგებსა და საწარმოებში

6

6 - საწარმოო ესთეთიკა და ერგონომიკა

7

7 - შრომის ჰიგიენა

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47