საათობრივი მოცულობა: 3

პრაქტიკული: 1

თეორიული: 2

1

14.1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი

2

14.2 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ

3

14.3 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N428.

4

14.4 - დირექტივა 92 58 EEC.

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47