საათობრივი მოცულობა: 10

თეორიული: 10

1

6.1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი.

2

6.2 - N 80 დადგენილება - ეკონომიკური საქმიანობის პ…ის განსაზღვრის მეთოდებისა და რისკის შეფასების წესი

3

6.3 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ (3).

4

6.4 - სამუშაო ადგილებზე რისკის შეფასება, 5 საფეხურიანი სახელმძღვანელო ILO 2014.

5

6.5 - „რისკების შეფასება სამუშაო ადგილებზე” (პრაქ…ღვანელო)- VTT - ფინეთის ტექნიკური კვლევითი ცენტრი;

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47