საათობრივი მოცულობა: 3

თეორიული: 3

1

12.1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი

2

12.2 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ

3

12.3 - დირექტივა 89 656 EEC.

4

12.4 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 477.

5

12.5 - “შრომის ჰიგიენა” რ.კვერენჩხილაძე

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47