საათობრივი მოცულობა: 5

თეორიული: 5

1

2.1 - საქართველოს შრომის კოდექსი - საქართველოს ორგანული კანონი

2

2.2 - საქართველოს შრომის სამართალი და საერთაშორისო შრომის სტანდარტები - ILO

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47