საათობრივი მოცულობა: 16

პრაქტიკული: 2

თეორიული: 14

1

13.1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი.

2

13.2 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ (3).

3

13.3 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 70.

4

13.4 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 67.

5

13.5 - ბრძანება 264 ნ.

6

13.6 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N82.

7

13.7 - ბრძანება 297 ნ.

8

13.8 - “შრომის ჰიგიენა” რ.კვერენჩხილაძე

9

13.9 - "შრომის ჰიგიენის სახელმძღვანელო დოკუმენტაცია"

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47